عکس/هدیه پاپ به فرمانده حشد الشعبی
عکس/هدیه پاپ به فرمانده حشد الشعبی
رهبر کاتولیک‌های جهان در جریان سفر به عراق به یکی از فرماندهان حشد شعبی تسبیح خود را هدیه داد.