عکس/ مدرسه‌ای در لرستان با وحشتناک‌ترین شرایط
عکس/ مدرسه‌ای در لرستان با وحشتناک‌ترین شرایط
محل گذر دانش آموزان به کلاس درس! کوهستان جلزاب، میانکوی شرقی لرستان، نیمه دوم بهمن ١٣٩٩