عکس/ لو رفتن حرکت زشت ترامپ در اتاقش!
عکس/ لو رفتن حرکت زشت ترامپ در اتاقش!
حذف دکمه نوشابه روی میز ترامپ هم یکی از کارهای خوب جو بایدن است.

به گزارش جهت، حذف دکمه نوشابه روی میز ترامپ هم یکی از کارهای جو بایدن است. ترامپ با فشردن یک دکمه قرمز رنگ که روی یک پایه چوبی روی میزش قرار داشت، سفارش نوشابه رژیمی می داد. او به مهمانان بی اطلاعش میگفت که این دکمه دستور بمب اتمی است.