عکس/کمک‌رسانی بی ادعای بسیجیان به زلزله زدگان
عکس/کمک‌رسانی بی ادعای بسیجیان به زلزله زدگان
با گذشت ۵ روز از زلزله سی سخت نیروهای جهادی و بسیجیان سپاه فتح همچنان در حال خدمات رسانی و کمک به خانواده‌های آسیب دیده هستند.