عکس/ سقوط تیر چراغ برق روی پراید!
عکس/ سقوط تیر چراغ برق روی پراید!
شدت این تصادف به حدی بود که تیر چراغ برق روی خودرو افتاد و پس از متلاشی کردن پراید، از سمت دیگر روی دیوار مماس شد و همین باعث شد که از شدت تخریب پراید کاسته شود و راننده جان سالم به در ببرد.