عکس/دست نوشته سردار حجازی برای سردار دلها
عکس/دست نوشته سردار حجازی برای سردار دلها
تصویری از دست نوشته سردار حجازی برای شهید سلیمانی در فضای مجازی منتشر شده است که در این خبر مشاهده می کنید.