عکس/تنها زن مسلمان در مراسم تحلیف بایدن
عکس/تنها زن مسلمان در مراسم تحلیف بایدن
ایلهان عمر عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا این تصویر را از مراسم تحلیف جو بایدن در اینستاگرام خود منتشر کرد.

به گزارش جهت،ایلهان عمر عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا این تصویر را در اینستاگرام خود منتشر کرد.