عکس/ تصاویر پدر و پسر هتاک به یک روحانی
عکس/ تصاویر پدر و پسر هتاک به یک روحانی
تصاویری از پدر و پسر سازنده کلیپ سیلی خوردن یک روحانی بعد از دستگیری.