عکس/بمب و اسلحه پلاستیکی هواپیما ربای مشهد!
عکس/بمب و اسلحه پلاستیکی هواپیما ربای مشهد!
تصاویر فردی که تلاش کرد در پرواز اهواز - مشهد هواپیماربایی کند. او از اسلحه پلاستیکی و چسب به شکل بمب استفاده کرده بود.