عرصه دیپلماسی مردمیدان می‌خواهد/ پیگیری رخنه جریان نفوذ در بدنه دولت
عرصه دیپلماسی مردمیدان می‌خواهد/ پیگیری رخنه جریان نفوذ در بدنه دولت
فاطمه محمد بیگی نماینده مجلس در توئیتی نوشت: آقای ظریف باید در مجلس، ضمن تشریح مذاکرات وین، پاسخگوی اظهارات ناصواب خود باشد.

به گزارش جهت، فاطمه محمد بیگی نماینده مجلس در توئیتی نوشت: آقای ظریف باید در مجلس، ضمن تشریح مذاکرات وین، پاسخگوی اظهارات ناصواب خود باشد.

بی‌شک اگر مواضع اخیر خلاف امنیت ملی باشد، از اختیارات قانونی مجلس استفاده می‌کنیم، چرا که عرصه دیپلماسی، مردمیدان می‌خواهد. پیگیری رخنه جریان نفوذ در بدنه دولت برای انتشار اسناد محرمانه ضروری است.

  • منبع خبر : مشرق