حامد عسگری در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده تک بیت شعر قابل تاملی را منتشر کرد

به گزارش جهت، حامد عسکری، شاعر در واکنش به ترور شهید فخری‌زاده در توییتر نوشت:

شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد

ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد…