صدای کودکان فلسطینی در فضای مجازی
صدای کودکان فلسطینی در فضای مجازی
کاربران فضای مجازی پنجم آوریل به مناسبت «روز جهانی کودکان فلسطین»، به حمایت از حقوق کودکان فلسطینی در فضای مجازی پرداختند.

به گزارش جهت، ۵ آوریل و همزمان با روز جهانی کودکان فلسطین کاربران فضای مجازی به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به کودکان فلسطینی و سکوت مجامع بین المللی و حقوق بشری واکنش نشان دادند که در ادامه برخی از این واکنش ها آورده شده است.