شکست سنگین علیزاده با پرچم پناهندگان!
شکست سنگین علیزاده با پرچم پناهندگان!
چندسال پیش که علیزاده ایران بود، بین حرف‌های درگوشی شنیدیم به خاطر میزان و ناحیه مصدومیتش بعیده دیگه بتونه به مسابقات مهم راه پیدا کنه، چه برسه مدال بگیره. آخر سر به آلمان پناهنده شد و کسی از افتش چیزی نگفت اما امروز با پرچم پناهندگان از بازیکن کروات۱۰ بر صفر شکست خورد و حذف شد.