سوتی عجیب آماری در برنامه فوتبال برتر شبکه سه
سوتی عجیب آماری در برنامه فوتبال برتر شبکه سه
در حالی که سیامک نعمتی در بازی های صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران و گل گهر سیرجان سه گل به ثمر رسانده است برنامه فوتبال برتر به اشتباه یگ گل زده برای ایشان ثبت کرد.

به گزارش جهت، در حالی که سیامک نعمتی در بازی های صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران و گل گهر سیرجان سه گل به ثمر رسانده است برنامه فوتبال برتر به اشتباه یگ گل زده برای ایشان ثبت کرد.