سنگ تمام علی ضیا برای علی کریمی
سنگ تمام علی ضیا برای علی کریمی
علی ضیا در صفحه اینستاگرامش متنی درباره ماجرای حضور علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال نوشت.

به گزارش جهت، علی ضیا در پی حواشی فدراسیون فوتبال در صفحه اینستاگرامش از علی کریمی تعریف کرد و نوشت:

قهرمان ها همیشه قهرمان هستن
رو سیاهی این اتفاقم میمونه به زغال
اما شما برای ایران میمونی
مردم این کشور روی شما حساب میکنن

ما ازت تشکر میکنیم که برای فوتبال ایران
تو این انتخابات شرکت کردی
قهرمان ایران
جادوگر فوتبال
افتخار سرزمینم