سفر نوروزی علی ضیا به کاشان
سفر نوروزی علی ضیا به کاشان
علی ضیا با انتشار عکسی اعلام کرد که به زادگاهش رفته است.

به گزارش جهت، علی ضیا با انتشار این عکس نوشت:

امسال سفر رفتید؟

کجا شیطونا؟

مگه قرار نبود سفر نرید؟

تعریف کنید ببینم

منم کاشانم شهرم

جاتون خالی

  • منبع خبر : افکارنیوز