رستم قاسمی: کاسه صبر سپاه و ارتش لبریز شده!
رستم قاسمی: کاسه صبر سپاه و ارتش لبریز شده!
آقایان اگر امنیت میز مذاکره هایشان به خطر نمی افتد به دوستانشان بگویند، جمهوری اسلامی ایران فقط دولت نیست سپاه و ارتشی دارد که کاسه صبرشان لبریز شده!

به گزارش جهت، رستم قاسمی در توییتر نوشت: ‏جواب خرابکاری بیانیه نیست اقدام مؤثر است! اگر بیانیه کارسازبود شهید فخری زاده را در سالگرد شهادت شهریاری ترور نمی کردند.

آقایان اگر امنیت میز مذاکره هایشان به خطر نمی افتد به دوستانشان بگویند، جمهوری اسلامی ایران فقط دولت نیست سپاه و ارتشی دارد که کاسه صبرشان لبریز شده!

  • منبع خبر : مشرق