دیگر امضای بایدن هم فایده ندارد
دیگر امضای بایدن هم فایده ندارد
نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: دیگر امضای بایدن هم فایده ندارد، چه برسد به سخنرانی مونیخ!

به گزارش جهت،  مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: این بار نوبت حرف زدن ایران و عمل کردن آمریکاست. حرف قطعی رهبرانقلاب و قانون مجلس، لغو کامل تحریمها است. از آمریکا فقط عمل میخواهیم.

دیگر امضای بایدن هم فایده ندارد، چه برسد به سخنرانی مونیخ!

ارسال سیگنالهای ضعیف – گرچه نتیجه قانون اقدام راهبردی مجلس است – اما پشیزی ارزش ندارد.

  • منبع خبر : مشرق