دو قطبی‌سازی با انتخابات چه می‌کند؟
دو قطبی‌سازی با انتخابات چه می‌کند؟
فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: در دوقطبی ها هم انتخاب اصلح را می‌بازیم و هم مشارکت را.

به گزارش جهت، محسن مهدیان، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت:

از مشارکت مهمتر پرهیز از دوقطبی است.

دوقطبی مردم را پاره پاره می کند و تقابل بین احزاب را تا سرسفره مردم میکشد و نقطه پایانش نیز صندوق رای نخواهد بود.

پرهیز از دوقطبی همان دلیلی است که باعث شد پشت بلندگو بفرمایند شما نیا.

در دوقطبی ها هم انتخاب اصلح را می بازیم و هم مشارکت را.

  • منبع خبر : مشرق