دلیل تنفر زنگنه از پالایشگاه ستاره خلیج فارس!
دلیل تنفر زنگنه از پالایشگاه ستاره خلیج فارس!
محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در توییتی نوشت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس دکان واردات_بنزین را بست و طبیعی است که آقای زنگنه از این پروژه متنفر باشند.