دروغ گویی درباره ارتباط مذاکرات وین با واکسن کرونا
دروغ گویی درباره ارتباط مذاکرات وین با واکسن کرونا
مشاور وزیر بهداشت پاسخ توییت دکتر ظفرقندی را داد.

به گزارش جهت، علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت در پاسخ به توییت دکتر ظفر قندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی نوشت:

این مطلب صحیح نیست و فقط در حد یک ادعای انتخاباتی و سیاسی است.
هنوز هیچ مجموعه خصوصی نتوانسته یک دوز واکسن هم وارد کند.
مذاکرات واکسن چه در بخش خصوصی و چه از طریق کوواکس از چندین ماه قبل صورت گرفته و روال واردات آن در حال انجام است و گره زدن آن به جریانات انتخاباتی صحیح نیست.