درآوردن ادای حمید جبلی توسط مرضیه برومند+فیلم
درآوردن ادای حمید جبلی توسط مرضیه برومند+فیلم
مرضیه برومند در برنامه هم‌رفیق به خاطره‌گویی جالب همراه با ادای حمید جبلی پرداخت.

به گزارش جهت، مرضیه برومند در برنامه هم‌رفیق به خاطره‌گویی جالب همراه با ادای حمید جبلی پرداخت.

  • منبع خبر : برنامه هم رفیق