فیلم/ دخالت‌های روحانی اوضاع بورس را بهم ریخت
فیلم/ دخالت‌های روحانی اوضاع بورس را بهم ریخت
پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس: برای ما محرز شده است که دخالت‌های شخص رئیس جمهور و دفتر ایشان بورس را به این وضعیت نابسامان کشانده است.

به گزارش جهت، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: برای ما محرز شد که دخالت‌های رئیس جمهور بورس را به وضعیت نابسامان کشانده است.