خاتمی لطفا از جرج بوش یاد بگیرد!
خاتمی لطفا از جرج بوش یاد بگیرد!
یکی از کاربران توئیتر با اشاره به مراسم تحلیف جوبایدن مطلبی را منتشر کرد.

به گزارش جهت،یکی از کاربران توئیتر با اشاره به مراسم تحلیف بایدن توییت جالبی زد.