حسن نیت بایدن و مخالفت با وام ایران!
حسن نیت بایدن و مخالفت با وام ایران!
امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین المللی در توییتی نوشت: آمریکای بایدن حتی حاضر نشده است برای نشان دادن حسن نیت، مخالفت دولت ترامپ با تخصیص 5 میلیارد دلار وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول را به منظور مواجه با همه گیری کرونا کنار بگذارد.

به گزارش جهت، امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین المللی در توییتی نوشت: آمریکای بایدن حتی حاضر نشده است برای نشان دادن حسن نیت، مخالفت دولت ترامپ با تخصیص ۵ میلیارد دلار وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول را به منظور مواجه با همه گیری کرونا کنار بگذارد.