جهانگیری در ۱۴۰۰ با چالش تایید صلاحیت روبروست!
جهانگیری در ۱۴۰۰ با چالش تایید صلاحیت روبروست!
فعال رسانه‌ای نوشت:فارغ از اینکه معاون اول دولتی که دلار را تا ۱۰برابر افزایش قیمت داده چگونه به پاستور می اندیشد

به گزارش جهت، علی قلهکی،فعال رسانه‌ای در توییتی نوشت: بخشی از اصلاح‌طلبان به صورت جدی به کاندیداتوری اسحاق جهانگیری فکر می‌کنند!
فارغ از اینکه معاون اول دولتی که دلار را تا ۱۰برابر افزایش قیمت داده چگونه به پاستور می اندیشد، ولی بنظرم جهانگیری در ۱۴۰۰ با چالش تایید صلاحیت روبروست!