توییت گوینده خبر درباره شروع متفاوت اخبار پس از حادثه ترور
توییت گوینده خبر درباره شروع متفاوت اخبار پس از حادثه ترور
گوینده خبر 21 در صفحه توییتری خود از آغاز متفاوت خبر پس از حادثه ترور شهید محسن فخری زاده نوشت.

به گزارش جهت، حسینی گوینده خبر ساعت ۲۱ در واکنش به ترور شهید فخری‌زاده طی توییتی نوشت:

بغض داشت خفه ام میکرد

خشم و کینه و داغ و غصه رمقی برایم نگذاشته بود تنها کاری که به ذهنم رسید، شروع خبر ۲۱ با این آیه بود «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا» سردبیر هم پذیرفتند کمی آرام شدم.