توهین عجیب عیسی کلانتری به امام خمینی(ره)+ فیلم
توهین عجیب عیسی کلانتری به امام خمینی(ره)+ فیلم
توهین عجیب عیسی کلانتری به امام خمینی(ره): امام خمینی فرزند ناخلفِ آمریکا بود!