تلخ‌ترین تصویر از انفجار دیروز کابل
تلخ‌ترین تصویر از انفجار دیروز کابل
کاربر فضای مجازی در توییتی نوشت: بعد از انفجار کابل تصویری چنین تلخ رقم خورد؛مادری که جان داده و کودکانش بهت زده و گریان بالای جنازه مادر ایستاده اند. بیست سال از حمله و استقرار آمریکا در افغانستان گذشت و بیست سال است که آنها امنیت ندارند.