تلاش‌های خالصانه روحانی جواب داد!
تلاش‌های خالصانه روحانی جواب داد!
‏با تلاش شبانه روزی دولت روحانی، دوباره وارد کننده گندم شدیم!!