تفحص مجلس از مرکز استراتژیک ریاست جمهوری
تفحص مجلس از مرکز استراتژیک ریاست جمهوری
تا حصول نتیجه نهایی ومشخص شدن خائنین به ملت وکشور پیگیری می نماییم.

به گزارش جهت،  احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: ‏برکناری آقای ‎آشنا افتضاح به وجود آمده را بهبود نمی بخشد تحقیق وتفحص از مرکز استراتژیک ریاست جمهوری و نوار صوتی دکتر ‎ظریف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسیده

تا حصول نتیجه نهایی ومشخص شدن خائنین به ملت وکشور پیگیری می نماییم.

  • منبع خبر : مشرق