تفاوت دولت بایدن با ترامپ در مقابل ایران
تفاوت دولت بایدن با ترامپ در مقابل ایران
شاید دولت بایدن در مواجه با ایران، کم و بیش همان مسیر دولت ترامپ را در پیش گیرد با این تفاوت که در لحن خشن و تهاجمی دولت قبلی، تا حدودی تجدید نظر نماید.

به گزارش جهت، امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی به نقل از آوریل هینز، نامزد ریاست مدیریت اطلاعات ملی امریکا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اگر ایران به توافق هسته ای باز گردد ما نیز به آن بازمی گردیم ولی در شرایط فعلی چنین چیزی بعید به نظر می رسد و فاصله زیادی تا رسیدن به این مرحله وجود دارد. بازگشت به توافق هسته ای ایران باید شامل مذاکره درباره برنامه موشکی و فعالیت های بی ثبات کننده ایران باشد.