تصویری به شدت دردناک!
تصویری به شدت دردناک!
کودک سیاه پوست کنگویی در قفس، برای بازی و سرگرمی کودکان سفید پوست بلژیکی!

به گزارش جهت،  یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:

‏تصویری به شدت دردناک!

کودک سیاه پوست کنگویی در قفس، برای بازی و سرگرمی کودکان سفید پوست بلژیکی!

  • منبع خبر : مشرق