ترکش‌های گروگان‌گیری معیشت هنوز ادامه دارد
ترکش‌های گروگان‌گیری معیشت هنوز ادامه دارد
سمیه رفیعی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: ترکش‌های گروگانگیری معیشت هنوز ادامه دارد.

به گزارش جهت، سمیه رفیعی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: ترکش‌های گروگانگیری معیشت هنوز ادامه دارد.اگر یک ماه زودتر نهاده‌هایی که ماه‌ها در گمرک جنوب کشور دپو شده بود را برای جوجه ریزی زودتر ترخیص می‌کردند امروز شاهد کاهش عرضه و پرواز نجومی قیمت مرغ نبودیم.