ترامپ آشغالی است که به درد بازیافت هم نمی‌خورد+عکس
ترامپ آشغالی است که به درد بازیافت هم نمی‌خورد+عکس
دوران تاریک چهار ساله مملو از ظلم و جنایت ترامپ علیه بشریت به خصوص ملت مقاوم ایران به پایان رسید و ترامپ جنایتکار و تروریست به مفتضاحانه ترین شکل به زباله دان تاریخ پرتاب شد.

به گزارش جهت، دوران تاریک چهار ساله مملو از ظلم و جنایت ترامپ علیه بشریت به خصوص ملت مقاوم ایران به پایان رسید و ترامپ جنایتکار و تروریست به مفتضاحانه ترین شکل به زباله دان تاریخ پرتاب شد.

  • منبع خبر : مشرق