به یاد راهیان نور/ قاب های ماندگار از یادمان های مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس
به یاد راهیان نور/ قاب های ماندگار از یادمان های مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس
در سال های اخیر سفرهای راهیان نور با توجه به وضعیت کرونایی کشور لغو گردیده است، لذا پایگاه خبری جهت برای بزرگداشت آن سفرهای نورانی به صورت روزانه تصاویر اختصاصی را تا پایان ایام نوروز از سرزمین های نورانی هشت سال دفاع مقدس منتشر می کند.

این خبر روزانه به روز می شود ….