باد زیباکلام به شدت خالی شد!
باد زیباکلام به شدت خالی شد!
عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان با اشاره به مناظره خسرو معتضد و صادق زیباکلام توئیتی را منتشر کرد.

به گزارش جهت، در توییت زیر واکنش عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان را نسبت به مناظره اخیر زیباکلام میبینیم: