این پارگی با کلاب هاوس رفو نمی‌شود
این پارگی با کلاب هاوس رفو نمی‌شود
اما مشکل از ظرف نیست که مثلا چون تلگرام و اینستاگرام دِمُده شده اند، Club House بخواهد جورش را بکشد.

به گزارش جهت، محمد ایمانی، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: کسی “کلاب هاوس” بازی تیم عملیات روانی مدعیان اعتدال و اصلاحات با بازیگری امثال  ظریف و صالحی را جدی نمی گیرد. در میان خیلی ها تحلیل این است که این هم، یک شعبده بازی انتخاباتی با استفاده از ظرف رسانه است.

اما مشکل از ظرف نیست که مثلا چون تلگرام و اینستاگرام دِمُده شده اند، Club House بخواهد جورش را بکشد. مسئله این است که طیف مدعی اصلاحات و اعتدال، نه حرف حسابی دارد تا درباره اقتصاد و مدیریت به مردم بزند و نه کارنامه قابل قبولی، که بخواهد عرضه کند.

تکرار حرف های نخ نمای سیاسی چند هزار بار گفته شده در کلاب هاوس (درباره برجام و نظایر آن) دردی از این جماعت دوا نمی کند. اگر با مردم صادق هستند تیم اقتصادی دولت را به کلاب هاوس -یا هر هاوس و روم دیگری!- فرا بخوانند و توضیح دهند که چگونه توانستند بلای اقتصادی هفت هشت سال اخیر را سر مردم بیاورند؟ یا درباره نقش خسارتبار برجام در این پسرفت اقتصادی بی سابقه بپرسند.

و گرنه هزار بلندگوی رسانه ای دیگر هم که علم کنند، نمی شود نخ نمایی و فرسودگی گفتمان “آویزان شدن از غرب و دیگر هیچ” را رفو کرد.

  • منبع خبر : مشرق