آرزویی که بر دل ترامپ ماند
آرزویی که بر دل ترامپ ماند
یک کاربر شبکه اجتماعی در صفحه توییتر خود نوشت: ترامپ خبیث رفت و آرزوی تماس از جانب ایران را به گور برد. این

به گزارش جهت، محمدمهدی رحیمی در توییتر نوشت: ترامپ خبیث رفت و آرزوی تماس از جانب ایران را به گور برد. این نتیجه تدبیری رهبری بود که فرمود “جنگ نمیشود و مذاکره نمیکنیم”. و البته نتیجه تدبیر کسی که مدعی بلد بودن زبان دنیا بود را هم دیدیم.