اینفوگرافیک/ کدام خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند؟
اینفوگرافیک/ کدام خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند؟
قانون مالیات بر خانه‌های خالی 7 شاخص و معیار را برای اینکه مشمول مالیات نشود، ارائه کرده است.