اینفوگرافیک/چطور دو ماسک روی هم بزنیم؟
اینفوگرافیک/چطور دو ماسک روی هم بزنیم؟
توصیه جدید مرکز کنترل بیماری‌ها این است که برای اطمینان بیشتر ۲ ماسک بزنیم چون مشخص شده ۸۰ درصد جلوی کرونا رو می‌گیرد.