اینفوگرافیک/پنج واکسن ایرانی آماده تزریق
اینفوگرافیک/پنج واکسن ایرانی آماده تزریق
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: واکسیناسیون عمومی به زودی آغاز می شود.