اینفوگرافیک/سردی دست و پا نشانه چیست؟
اینفوگرافیک/سردی دست و پا نشانه چیست؟
«چرا دست و پایم سرد است؟ چرا اغلب اوقات با این‌که هوا سرد نیست، در دست‌هایم احساس سردی می‌کنم؟ چرا وقتی به رختخواب می‌روم، پاهایم گرم نمی‌شود؟ این سردی نشانه چیست و آیا خطرناک است؟»