ایرانی‌ها نصف روز میخورند و می‌خوابند
ایرانی‌ها نصف روز میخورند و می‌خوابند
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که مردم نیمی از زمان خود در شبانه‌روز را صرف رسیدگی به خود و خود مراقبتی می‌کنند. یعنی مردم ۱۱ساعت و ۳۴ دقیقه صرف فعالیت‌هایی مانند خوابیدن، خوردن، آشامیدن و مراقبت‌های بهداشتی می‌کنند.

به گزارش جهت،مرکز آمار ایران الگوی گذران وقت در چهار فصل (پاییز و زمستان ٩٨ و بهار و تابستان ٩٩) سال ٩٩-١٣٩٨ را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد مردم زمان خود را چگونه گذرانده‌اند؟

بر اساس این گزارش ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه در شبانه‌روز صرف امور خودمراقبتی افراد می‌شود. رتبه دوم گذران وقت مربوط به «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی (مانند استفاده از رسانه‌های گروهی، مطالعه، تماشای تلویزیون و…) می‌شود که زمانی حدود ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه را به خود اختصاص می‌دهد.

سومین فعالیت اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد است که افراد ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه زمان صرف آن می‌کنند. ١ ساعت و ٣۶ دقیقه از کل روز هم صرف معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی می‌شود. نکته جالب توجه این است که افراد تنها ۲ دقیقه صرف امور خیریه و کارهای داوطلبانه بدون مزد می‌کنند.

تفاوت گذران وقت بین زنان و مردان
اما آیا گذران وقت بین زنان و مردان با هم فرق دارد؟ بر اساس گزارش مرکز آمار جواب این سوال مثبت است. در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» است که ۴ ساعت و ۵٩ دقیقه زمان می‌برد.

«فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ٣۵ دقیقه و « معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ‌ورسوم دینی» با ١ ساعت و ٢٧ دقیقه در رتبه سوم و چهارم فعالیت مردان قرار می‌گیرد.

در مقابل برای زنان، بعد از رسیدگی و خود مراقبتی، بیشترین زمان صرف شده صرف «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» می‌شود. یعنی زنان ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه صرف این کار می‌کنند.

« فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ٣ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز ٣ ساعت و ۵٣ دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ۴ ساعت زمان کمتری به اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

  • منبع خبر : تجارت نیوز