اهداف و خوی آمریکایی‌ها ثابت است
اهداف و خوی آمریکایی‌ها ثابت است
عبدالله گنجی نوشت: تردید نکنید که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن فقط"لحن و روش" تفاوت می کند.

به گزارش جهت،  عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای طی توییتی نوشت: تردید نکنید که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن فقط”لحن و روش” تفاوت می کند. عربده کمتر است اما راهبرد، اهداف و خوی آمریکایی ثابت است.

  • منبع خبر : مشرق