الان وقت ساخت مجسمه از شهید فخری زاده نیست!
الان وقت ساخت مجسمه از شهید فخری زاده نیست!
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای درباره نام‌گذاری یک میدان به نام شهید فخری‌زاده در توییتر نوشت: خیابان و میدان به‌نامِ شهید کردن، اقدامِ آخر در مورد شهید فخری‌زاده است.
به گزارش جهت، علی قلهکی، فعال رسانه‌ای درباره نام‌گذاری یک میدان به نام شهید فخری‌زاده در توییتر نوشت: خیابان و میدان به‌نامِ شهید کردن، اقدامِ آخر در مورد شهید فخری‌زاده است.

اول از همه باید «انتقام خونِ او» و «پیگیری پروژه‌های علمی و فنی شهید» اتفاق بیافتد، بعد به دنبال مجسمه و نماد و بنر و پلاکارد شهید فخری زاده باشیم.