ادعای کذب رفع تحریم‌های غیربرجامی
ادعای کذب رفع تحریم‌های غیربرجامی
فعال رسانه‌ای به ادعای سایت انتخاب واکنش نشان داد.

به گزارش جهت، مهدی قاسم زاده، فعال رسانه ای در واکنش به ادعای سایت انتخاب در کانال تلگرامی‌اش نوشت:

هرچند حتی در صورت حقیقت داشتن چنین ادعایی باید (باتوجه به سابقه ی آمریکایی ها) آن را صرفا یک تاکتیک و بازی جدید (بمنظور نگه داشتن ایران در روند مذاکرات) دانست اما بنظر میرسد رسانه ها نیز در ترجمه دچار اشتباه شده باشند (البته اگر تعمدی نبوده باشد) چراکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گویا صحبت از برداشتن تحریم هایی کرده که با برجام مغایرت نداشته باشند؛ که در این صورت یعنی تحریم هایی که برچسب هایشان در زمان ترامپ عوض شده نیز همچنان باقی خواهند ماند! تدبیرم آرزوست.