ابهام در اجرای پروتکل الحاقی؟!
ابهام در اجرای پروتکل الحاقی؟!
کارشناس مسائل بین‌الملل در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: این تفاهم‌ و سخنان رافائیل گروسی این شائبه را به دنبال داشته است که پروتکل الحاقی بر روزی کاغذ به حالت تعلیق درآمده است و توافق پیشگفته موجب تداوم اجرای آن می‌شود.

به گزارش جهت،صابر گل عنبری، کارشناس مسائل بین‌الملل در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: توافق دیروز سازمان انرژی هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث و جدال گسترده‌ای را میان مجلس و دولت برانگیخته است. این تفاهم‌ و سخنان رافائیل گروسی این شائبه را به دنبال داشته است که پروتکل الحاقی بر روزی کاغذ به حالت تعلیق درآمده است و توافق پیشگفته موجب تداوم اجرای آن می‌شود.
فعلا در این میان دقیقا مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است. اگر طبق تاکیدات دولت قرار است اجرای پروتکل از فردا آنگونه که هست متوقف شود، و صرفا اجازه دسترسی‌های فراپادمانی به آژانس داده شود، و تفاهم پیشگفته نیز صرفا در حد ماندن دوربین‌های نظارتی بدون دسترسی آژانس به اطلاعات و محتویات آن باشد که با وجود این، این سطح رضایت‌مندی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نتایج مذاکرات خود در تهران و توافق با سازمان انرژی هسته‌ای زیر سوال می‌رود.
به هر حال، به نظرم سنجه مهم موضع احتمالی سه کشور اروپایی شریک برجام، فرانسه، انگلیس و آلمان و همچنین دولت آمریکا پس از پایان ضرب الاجل فرداست. اگر این طرف‌ها همچنان که طی چند روز و هفته گذشته مواضع سفت و سختی گرفتند، که تاکیدی بر مدعای توقف اجرای پروتکل الحاقی است؛ اما اگر نوعی رضایتمندی توام با انتقادات نرمی در مواضع آن‌ها بروز یافت که نشان می‌دهد اتفاق اعلام نشده خاصی رخ داده است.