آیا تولید مرغ باعث افتخار است؟
آیا تولید مرغ باعث افتخار است؟

به گزارش جهت، مهدی مهرپور، سردبیر نود اقتصادی ضمن انتشار یک توئیت، نوشت: آمریکا بزرگترین تولیدکننده ذرت جهان است ایران ۶ امین واردکننده ذرت جهان است سالی بیش از ۲ میلیارد دلار ذرت با دلار ۴۲۰۰ وارد می‌کنیم حدود ۱۰میلیون تن ذرت مصرف داریم که ۹ میلیون تنش وارداتیست حدود ۶۰ درصد جیره مرغ، ذرت […]

به گزارش جهت، مهدی مهرپور، سردبیر نود اقتصادی ضمن انتشار یک توئیت، نوشت:

آمریکا بزرگترین تولیدکننده ذرت جهان است
ایران ۶ امین واردکننده ذرت جهان است
سالی بیش از ۲ میلیارد دلار ذرت با دلار ۴۲۰۰ وارد می‌کنیم
حدود ۱۰میلیون تن ذرت مصرف داریم که ۹ میلیون تنش وارداتیست
حدود ۶۰ درصد جیره مرغ، ذرت است

وی در انتها این پرسش را مطرح کرده است که: «آیا با این وضع، تولید مرغ افتخار دارد؟»