آیا این موضوع فضولی حکومت در زندگی خصوصی مردم است؟
آیا این موضوع فضولی حکومت در زندگی خصوصی مردم است؟
فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: وقتی گندش در آمد می گویند اینا که بعد انقلاب بدنیا آمدند. بیا این هم حکومت اسلامیمان و سرفحش به حاکمیت.

به گزارش جهت، عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: ‏اگر حکومت بگوید که ‏بچه‌ها را در اینترنت و اینستاگرام رها نکنید

‏از رابطه بدون حساب و کتاب قبل ازدواج بچه‌ها جلوگیری کنید که آینده شون تباه نشود و…

‏پاسخ خواهید شنید به شما چه؟فضول زندگی خصوصی مردمید؟ بس دیگه!

‏وقتی گندش در آمد می گویند اینا که بعد انقلاب بدنیا آمدند. بیا این هم حکومت اسلامیمان و سرفحش به حاکمیت.

  • منبع خبر : مشرق